عددهای یونانی و معادل‌های
آنان:
یک (مت)، دو (ات)، سه (پروپ)، چهار (بوت)،
پنج (پنت)، شش (هگز)، هفت (هپت)، هشت (اکت)، نه (نون)، ده (دک)

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/٢۳

 

عددهای یونانی و معادل‌های
آنان:
یک (مت)، دو (ات)، سه (پروپ)، چهار (بوت)،
پنج (پنت)، شش (هگز)، هفت (هپت)، هشت (اکت)، نه (نون)، ده (دک)

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/٢۳